Bestuur

Home » Organisatie » Bestuur

De dagelijkse leiding ligt bij het VIVENS bestuur. Besluiten worden door het bestuur voorbereid en voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Een en ander staat beschreven in de Statuten en een Huishoudelijk Reglement van VIVENS.

Marian Kos

Marian Kos

Secretaris

Henk Kruizinga

Henk Kruizinga

Bestuurslid

Coen van Voorden

Coen van Voorden

Penningmeester

Coen Storm

Coen Storm

Bestuurslid

Henk van Oostveen

Henk van Oostveen

Bestuurslid zonder stemrecht (vaste gast)

Katja Pilzecker

Katja Pilzecker

Bestuurslid

Freek Dankers

Freek Dankers

Bestuurslid