Bestuur

Home » Organisatie » Bestuur

De dagelijkse leiding ligt bij het VIVENS bestuur. Besluiten worden door het bestuur voorbereid en voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Een en ander staat beschreven in de Statuten en een Huishoudelijk Reglement van VIVENS.