Bestuur

Home » Organisatie » Bestuur

De dagelijkse leiding ligt bij het VIVENS bestuur. Besluiten worden door het bestuur voorbereid en voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Een en ander staat beschreven in de Statuten en een Huishoudelijk Reglement van VIVENS.

Danielle Boshuis

Danielle Boshuis

Secretaris

Ben Appeldoorn

Ben Appeldoorn

Voorzitter

Henk Kruizinga

Henk Kruizinga

Bestuurslid

Coen van Voorden

Coen van Voorden

Penningmeester

Alexander Veltman

Alexander Veltman

Bestuurslid

Henk Roodhardt

Henk Roodhardt

Vaste gast zonder stemrecht

Freek Dankers

Freek Dankers

Bestuurslid