Toegang tot tankinstallaties

Home » Diesel » Toegang tot tankinstallaties

Elke vervoerder kan in principe tanken op een tankinstallatie (non discriminatoire toegang). Er zijn echter wel enkele spelregels met betrekking tot de toegang tot de tankinstallaties.


Om brandstof te kunnen tanken, heeft iedere vervoerder een tankpas nodig. Deze zogenaamde