Toegang tot tankinstallaties

Home » Diesel » Toegang tot tankinstallaties

Elke vervoerder kan in principe tanken op een tankinstallatie (non discriminatoire toegang). Er zijn echter wel enkele spelregels met betrekking tot de toegang tot de tankinstallaties.


Om brandstof te kunnen tanken, heeft iedere vervoerder een tankpas nodig. Deze zogenaamde TAG registreert welke gebruiker, wat, waar heeft getankt. Op basis van die geregistreerde gegevens wordt de afnemer gefactureerd.
Toegang en TAG’s kunnen via onderstaand formulier worden aangevraagd. Wanneer alle exploitanten goedkeuring hebben gegeven, verstrekt de firma Hamer het aantal aangevraagde TAG’s aan de vervoerder.


Indien u al bent toegelaten om te mogen tanken, maar extra of nieuwe TAG’s wilt bestellen kunt u direct met de firma Hamer contact opnemen. De contactgegevens van Hamer zijn:

www.hamer.net
Stadhoudersmolenweg 23
7317 AV Apeldoorn

Vraag een tankpas aan