Elektriciteit

Home » Elektriciteit

2020 is een overgangsjaar voor de verrekening van de kosten van de verbruikte elektriciteit op het
Gemengde Net. Tot juli 2020 wordt gebruik gemaakt van een verrekenmodel voor het bepalen van de elektriciteitsrekening per vervoerder. Vanaf begin juli kan aan de hand van de gegevens van energiemeters de afrekening plaatsvinden.