Elektriciteit

Home » Elektriciteit

2020 is een overgangsjaar voor de verrekening van de kosten van de verbruikte elektriciteit op het
Gemengde Net. Tot juli 2020 wordt gebruik gemaakt van een verrekenmodel voor het bepalen van de elektriciteitsrekening per vervoerder. Vanaf begin juli kan aan de hand van de gegevens van energiemeters de afrekening plaatsvinden.

         

Huidige verrekenmethodiek voor de verrekening van de verbruikte elektriciteit op het Gemengde Net

Het huidige verrekenmodel maakt gebruik van een aantal factoren om het totale verbruik van
vervoerders te berekenen. Deze zijn:

  • Type materieel (massa, type tractie, treinweerstand, etc.);
  • Dienstregeling (snelheid, aantal stops, etc.);
  • Energiebesparingen;Verwarmingsenergie;
  • Voor goederentransport: gewicht.

De vervoerders wordt jaarlijks gevraagd om een prognose van het aantal treinkilometers en bakkilometers of tonkilometers aan te leveren. Het verrekenmodel berekent vervolgens aan de hand daarvan en de genoemde factoren het energieverbruik in kWh. Voor de verrekening wordt het verschil tussen werkelijk verbruik (gemeten bij onderstations) en theoretisch verbruik naar rato verdeeld over de vervoerders, waarna het totaal verbruik per vervoerder kan worden bepaald. Na afloop van het jaar wordt het energieverbruik na een onafhankelijke accountantscontrole vastgesteld.