Lid worden

Home ยป Lid worden

Lidmaatschap
Elke spoorvervoerder die in Nederland rijdt en een toegangsovereenkomst met ProRail heeft kan lid worden. Ook ProRail zelf is als infrabeheerder en gebruiker van elektriciteit van het Gemengde Net lid van VIVENS. Alle leden hebben dezelfde stemrechten (one man one vote).


Op dit moment worden er geen aparte lidmaatschapskosten geheven. Kosten die de leden maken worden middels toeslagen op de energietarieven verrekend.
Lid worden kan door het invullen van Lidmaatschapsformulier VIVENS. Na ontvangst van de aanmelding beslist het bestuur binnen twee maanden over de toelating. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd.


Om als lid elektriciteit te kunnen afnemen van het Gemengde Net is het nodig om een Geheimhoudingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Zodra de geheimhoudingsverklaring getekend is, worden de raamovereenkomst en een concept leveringsovereenkomst opgevraagd bij de huidige elektriciteitsleverancier Eneco. Als de raamovereenkomst en een leveringsovereenkomst is afgesloten met Eneco is de laatste stap om een toetredingsverklaring te ondertekenen. Deze overeenkomst wordt op dat moment aan het nieuwe lid toegestuurd.


Mocht u als lid bedrijfsgegevens willen wijzigen, dan kunt u tevens gebruik maken van Lidmaatschapsformulier VIVENS.