Lid worden

Home » Lid worden

Lidmaatschap
Elke spoorvervoerder die in Nederland rijdt en een toegangsovereenkomst met ProRail heeft kan lid worden. Ook ProRail zelf is als infrabeheerder en gebruiker van elektriciteit van het Gemengde Net lid van VIVENS. Alle leden hebben dezelfde stemrechten (one man one vote).


Op dit moment worden er geen aparte lidmaatschapskosten geheven. Kosten die de leden maken worden middels toeslagen op de energietarieven verrekend.
Lid worden kan door het invullen van Lidmaatschapsformulier VIVENS. Na ontvangst van de aanmelding beslist het bestuur binnen twee maanden over de toelating. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd.


Om als lid elektriciteit te kunnen afnemen van het Gemengde Net is het nodig om een