Organisatie

Home » Organisatie
De inkoopcoöperatie VIVENS is een vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (coöperatie met uitgezonderde aansprakelijkheid). VIVENS koopt als juridische entiteit dan ook niet op eigen naam en risico energie in voor haar leden, maar sluit raamcontracten af met leveranciers. Binnen deze raamcontracten sluit ieder lid haar eigen contract en draagt ieder lid haar eigen risico’s.

De dagelijkse leiding ligt bij het VIVENS bestuur. Besluiten worden door het bestuur voorbereid en voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Een en ander staat beschreven in de Statuten en een Huishoudelijk Reglement van VIVENS.