Diesel

Home » Diesel
Tankinstallaties

Op diverse locaties op het hoofdspoorwegnet in Nederland liggen openbare tankinstallaties waar spoorvervoerders brandstof kunnen tanken voor hun met dieseltractie uitgeruste spoorvoertuigen. ProRail is beheerder en eigenaar van de tankinstallaties. VIVENS is verantwoordelijk voor de non-discriminatoire levering van brandstof aan spoorwegondernemingen op deze locaties. Enkele leden van VIVENS zijn exploitant van één of meerdere van deze tankinstallaties. De locaties van de tankinstallaties en de verantwoordelijke exploitanten met bijbehorende contactgegevens zijn hier opgenomen.

Tarieven

De tarieven die in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit de wekelijkse “Platt’s notering (“marktprijs voor olie”) / FOB Barges Rotterdam (kostprijs), een toeslag voor onderhoud en andere diensten die nodig zijn voor het in stand houden van de tankinstallatie, accijns, energiebelasting en eventueel andere overheidsheffingen. De tankexploitant houdt bij welke vervoerder, wanneer, hoeveel tankt en stuurt elke afnemer wekelijks of maandelijks een factuur (afhankelijk van de exploitant).