Welkom bij VIVENS

Verenigd Inkoop en Verbruik van Energie op het Nederlandse Spoorwegnet

Over VIVENS

VIVENS is een inkoopcoöperatie. De afkorting staat voorhet coöperatief “Verenigd Inkoop en Verbruik van Energie op het Nederlandse Spoorwegnet (VIVENS) U.A.”. In 2008 hebben spoorvervoerders en ProRail de coöperatie opgericht om de inkoop en het verbruik van energie (diesel en elektriciteit) te reguleren en de inkoop daarvan te optimaliseren. Daarnaast exploiteert VIVENS tankinstallaties die in het beheer van ProRail zijn.

Door de samenwerking binnen VIVENS van spoorvervoerders (zowel reizigersvervoerders als goederenvervoerders) en ProRail hebben alle leden van VIVENS een transparant beeld van de kosten en van de opbouw van energietarieven. Gezamenlijke inkoop levert voordelen op, zoals lagere tarieven en lagere energietoeslagen. VIVENS dient bovendien als overlegplatform van spoorvervoerders en ProRail over energie gerelateerde onderwerpen en worden gezamenlijke energiebelangen afgestemd. Bijvoorbeeld voor de invoering van het afrekenen middels energiemeters, technische en/of milieustandaarden.

Diesel

Elektriciteit

Onze partners