Voordelen voor Spoorwegvervoerders

-Transparantie in kosten en tarieven


-Meeliften met uitstekende randvoorwaarden

-Aanzienlijk lagere toeslag op de commodity prijs, o.a. door toetreding alle spoorwegondernemingen

-Overlegplatform met ProRail

-Juiste, volledige en up tot date administratie

-Onafhankelijke accountantscontrole

-Gezamenlijke belangenbehartiging (bijvoorbeeld de introductie van energiemeters op de treinen of digitalisering en upgrade tankplaten)

Transparante en lage contributie/opslagen.