Specifiek Elektrische tractie-energie - Verrekening

- Voor het verrekenen van elektrische tractie-energie wordt gebruik gemaakt van een verrekeningsmodel en wordt bepaald door een aantal factoren;

        - Type materieel (massa, type tractie, treinweerstand, etc);

        - Dienstregeling (snelheid, aantal stops, etc);

        - Energiebesparingen;

        - Verwarmingsenergie;

        - Voor goederen transport: gewicht.


- Voor de verrekening wordt het verschil tussen werkelijk verbruik (gemeten bij onderstation) en theoretisch verbruik naar rato verdeeld over de vervoerders.

- Vervoerder wordt gevraagd om een prognose van het aantal treinkilometers en bakkilometers of tonkilometers.

- Model berekent het energieverbuik in kWh.

- Na afloop van het jaar wordt het werkelijk energieverbuik berekend en na onafhankelijke accountantscontrole vastgesteld.

- Er wordt momenteel onderzocht hoe energiemeters in de treinen in dit systeem gebruikt kunnen worden.

 

Voor meer gedetailleerde informatie mbt het verrekeningsmodel verwijzen wij u naar de presentatie in de bijlage: Verrekening Tractie elektriciteit.pdf