Specifiek gasolie - Tankinstallaties

-Elke vervoerder kan tanken op een tankinstallatie.


-Er zijn strikte spelregels met betrekking tot het beheer van
tankinstallaties en toegang daartoe.

-De tankbeheerder heeft voor het gebruik en het dagelijks onderhoud een contract met ProRail (via VIVENS).

-De tankbeheerder van de
tankinstallatie factureert alle vervoerders die tanken op de betreffende tankinstallatie.

-Alles gaat tegen kostprijs , dus geen winstmarge voor
tankbeheerders.

-De aanleg, vervanging en de instandhouding (niet zijnde dagelijks onderhoud) is de verantwoordelijkheid van ProRail.

 Voor meer informatie t.a.v de beheerders verwijzen wij u naar het "overzicht tankinstallaties en contactpersonen"