Specifiek Gasolie - Prijs

Leverancier Gasolie

Elke tankbeheerder, laat de leverancier naar de tankinstallatie komen, op afroep als de tank bijna leeg is en rekent direct met de leverancier af. De tankbeheerder houdt steeds bij wie wanneer hoeveel tankt en stuurt elke afnemer (in principe allemaal Lid van Vivens, tenzij het een uitzondering betreft) een maandfactuur. De maandfactuur behelst het aan de tankbeheerder te betalen bedrag voor de getankte Gasolie, inclusief een opslag. De hoogte van de opslagen (voor Leden en niet-Leden) wordt berekend, voor de op de tankinstallatie verrichtte diensten, met name het dagelijkse onderhoud en is deze opslagen zijn kosten georiënteerd.

Prijs Gasolie

De wekelijkse commodity Gasolieprijs komt tot stand door;

  •         -Platt’s notering ("marktprijs voor olie"), FOB Barges Rotterdam
  •         -Accijns (gereguleerd vanuit de overheid)
  •         -Toeslagen
  •         -Energiebelastingen (gereguleerd vanuit de overheid)
  •         -Heffingen (gereguleerd vanuit de overheid)

De Platts noteringen worden weergegeven in de European Marketscan van Platts. Meer informatie over de Platts European Marketscan is te vinden op http://www.platts.com/Products/europeanmarketscan/Oil/ALL/NewsLetterReports.

NB: Deze service is tegen betaling.

Voor meer informatie over de (algemene) olieprijsontwikkelingen verwijzen wij u naar http://www.rtl.nl/financien/rtlz/dossierdetail/olieprijs.xml.


Door de voordelen van gezamenlijke inkoop en dragen van de lasten zoals beheer en voeren van administratie, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Toeslagen voor Gasolie (tussen haakjes indicatieve tarieven na digitalisering)

De toeslagen worden via de website transparant gemaakt aan de markt, conform het onderstaande overzicht.

 • Toeslag voor leden van € 0,0227
 • Toeslag voor niet leden van € 0,027