Contributie

-Vooralsnog zal geen “lidmaatschapscontributie” geheven worden. Kosten die leden maken, worden toegerekend in de toeslagen.


 

    Een lidmaatschapsformulier van VIVENS vindt u in de bijlage:  Lidmaatschap.pdf