Inrichten verrekenen tractie elektriciteit  op energiemeters in Nederland

 

Programma “Inrichten verrekenen tractie elektriciteit op energiemeters in Nederland”

Sinds 1 augustus 2015 is VIVENS partner van Eress (European railway energy settlement system) met als doel uiterlijk eind 2018 een walsysteem te hebben ingericht dat het voor vervoerders mogelijk maakt in Nederland de verbruikte tractie energie op basis van gemeten data te verrekenen via het Erex verrekeningssysteem.

Na de formele opdracht april 2017 van het ministerie van I & M aan ProRail en VIVENS voor inrichting van het walsysteem is het programma om tot de inrichting van de applicatie EVA en het  totale walsysteem te komen nu daadwerkelijk gestart. Bij de feedback van alle stakeholders op het concept programma zijn naast waardevolle opmerkingen en aanvullingen tevens veel vragen gesteld over Eress, het Erex systeem, bijbehorende applicaties en energiemeting/energiemeters in het algemeen.

Het is voor alle stakeholders belangrijk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn en te blijven. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn daarom opgenomen in onderstaande Q&A zodat iedere stakeholder over dezelfde informatie kan beschikken.

Ben Winters, Programma manager

Augustus 2017

 

(Om van de antwoorden weer terug naar de vragen te gaan kun je de backspace gebruiken)

Indeling

1.       Eress

·         Wat is Eress?

·         Wie is eigenaar van Eress?

·         Wie kan toetreden tot Eress?

·         Hoe is de Eress Board of Directors samengesteld?

·         Wat houdt de Eress partnership overeenkomst in?

·         Is de aankoop van services, goederen e.d. door Eress onderhevig aan de regels ten aanzien van aanbestedingen?

·         Wat is Erex?

·         Voldoet Erex voor mij aan de technische eisen en lokale regels?

 

2.       EVA Energie Verzamel Applicatie

 

·         Wat is EVA en waarvoor wordt het gebruikt?

·         Treinpaden, materieelinzet en tonnage moeten op dagelijkse basis – de realisatie – worden geleverd. Ook de dienstregeling planning moet in de systemen?

·         Gewichten worden in een database opgeslagen. Welke gewichten? Met reizigers? 40% van de gemiddelde bezetting per treinstel? Wat te doen met leeg materieelritten?

·         Hoe is te zien dat er meerdere gekoppelde treinstellen – met elk een eigen meter – in een trein rijden?

·         Wordt nu op treinstel niveau tractie-eenheid of op treinniveau gemeten?

·         Worden de ondeelbare treinstellen als een eenheid gezien? Of gaan we in bakken rekenen? Telt de motorbak dan wel of niet mee?

·         Of gaat er gemeten worden op enkele punten – die bijvoorbeeld voor Veolia op de drukste stukken liggen tussen Maastricht Noord en Meerssen en tussen Heyendaal en Mook/Cuijk?

·         ProRail kent de materieel relaties en treinsamenstelling in de planning, die leveren wij nu ook al aan.

·         Het ligt voor de hand dat ProRail de meest geschikte partij is om ook de realisatie te gaan leveren. Zo niet, dan wordt de vervoerder met een grote administratieve last opgezadeld en moeten er flinke IT investeringen gedaan worden.

 

3.       Genormeerde meters in E Materieel (verplicht vanaf 1 jan 2015 bij nieuwbouw en revisie).

·         Wat wordt verstaan onder revisie van een treinstel?

·         Wie schaft de meters aan c.q. koopt collectief in? / VIVENS?

-          Inkoopvoordeel te behalen als een grote partij wordt aangekocht.

·         Wie betaalt de inbouw? De vervoerder nemen we aan? Rol van de leasemaatschappij? Geeft IL&T subsidie?

·         Wie is eigenaar van de meters? VIVENS of vervoerder?

·         Een grote pool genormeerde en geijkte meters die eenvoudig verwisseld kunnen worden voorkomt dat de vervoerders zelf meters in voorraad moeten houden.  

·         Wie ijkt de meters jaarlijks?

·         Wie controleert de geijkte meters? Hoe is uit te sluiten dat er niet gesjoemeld wordt?

·         Recupereren van de stroom. Hoe wordt de terug geleverde stroom gemeten? Wat gebeurt er met de terug geleverde stroom als er geen gebruiker is? Hebben de meters een dubbele teller die zowel het gebruik als de terug geleverde stroom registreren?

·         Hoe wordt gesignaleerd dat een meter defect is?

·         Hoe wordt gesignaleerd dat data overdracht via GSM-R of 3G niet of wel plaats vindt?

·         Hoe lang worden gegevens in het geheugen van de meter opgeslagen bij defecte zendmodule (GSM-R of 3G)?

 

4.       DCS Data Collection Systeem

 

·         Komt er een meekijk functie voor vervoerders?

·         Krijgt de vervoerder een signaal als een treinstel geen data levert?

 

5.       Grensoverschrijdend rijden

 

·         België: lijkt geregeld te zijn/is geregeld: wordt hetzelfde systeem?

·         Duitsland: heeft een ander systeem?

·         Er worden de komende jaren een aantal grensoverschrijdende verbindingen met Duitsland in gebruik genomen of zijn al in gebruik:

a)    Arnhem Zevenaar Emmerich Duisburg – (Abellio) 1,5kVDC  25kVAC NL|D 15kVAC
b)    Maastricht - Heerlen - Aachen 1,5kVDC NL|D 15kV AC
c)    Hengelo -  Bad Bentheim - Osnabrück 1,5kVDC NL|D 15kVAC
d)    Venlo – Hamm alleen 15kVAC

Moeten op deze treinen 2 meters komen of volstaat de Nederlandse meter?

·         Hoe vindt verrekening en facturatie plaats voor het Duitse deel?

·         Hoe is dat bij Cargo en ICE geregeld en is de daar gebruikte methode werkbaar voor reizigerstreinen die tussen NL en D pendelen?

6.       Algemeen

 

·         NS bouwt niet in alle treinstellen meters, de oude treinen niet. Wat zijn oude treinstellen?

·         Het grondsysteem is 1 jaar eerder gereed dan de verplichting om de meters in de treinstellen te hebben. Waarom?

·         Er zijn 2 Fte opgenomen voor de data analyse voor een bedrag van 200K. Wel heel dure jongens voor data-analyse?